THANH LÝ UPS

IDT chuyên thanh lý UPS cũa các loại: IDT mua UPS cũ từ Khách hàng không sử dụng để bán UPS cũ cho khách hàng đang cần. IDT chuyên cung cấp UPS cũ các loại

HẠ TẦNG SERVER

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ UPS,

SỬA CHỮA UPS

CHO THUÊ UPS

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI