MÁY LẠNH CHÍNH XÁC

MÁY LẠNH CHÍNH XÁC APC - UNIFLAIR WM

Máy lạnh chính xác APC - UNIFLAIR WM - thiết bị điều hòa không khí chuyên dùng cho phòng DC. Cần thêm thông tin về giải pháp điều hòa, kiểm soát nhiệt độ tại phòng DC.

MÁY LẠNH CHÍNH XÁC APC - UNIFLAIR LE

Máy lạnh chính xác Uniflair LE cho Trung tâm dữ liệu / phòng server - điều hòa nhiệt độ, độ ẩm.

InRow SC, 300mm, Air Cooled, Self-contained 200-240V 60Hz

Các lợi ích chính của APC InRow: Loại trừ các điểm nóng gây ra bởi việc khai thác mật độ cao. Linh hoạt để dễ dàng triển khai và tái triển khai làm mát. Tối đa hóa không gian dành cho thiết bị CNTT. Giải quyết nguy cơ nước xuất hiện trong trung tâm dữ liệu theo phương pháp hiệu quả nhất. Loại bỏ nhu cầu phải tái cấu trúc bố trí tầng khi cần kết nối thêm thiết bị mát cho khu vực hiện hữu. Đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định cho các thiết bị CNTT.

InRow RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz

Các lợi ích chính của APC InRow: Loại trừ các điểm nóng gây ra bởi việc khai thác mật độ cao. Linh hoạt để dễ dàng triển khai và tái triển khai làm mát. Tối đa hóa không gian dành cho thiết bị CNTT. Giải quyết nguy cơ nước xuất hiện trong trung tâm dữ liệu theo phương pháp hiệu quả nhất. Loại bỏ nhu cầu phải tái cấu trúc bố trí tầng khi cần kết nối thêm thiết bị mát cho khu vực hiện hữu. Đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định cho các thiết bị CNTT.

InRow RP DX Air Cooled 380-415V 50 Hz

Các lợi ích chính của APC InRow: Loại trừ các điểm nóng gây ra bởi việc khai thác mật độ cao. Linh hoạt để dễ dàng triển khai và tái triển khai làm mát. Tối đa hóa không gian dành cho thiết bị CNTT. Giải quyết nguy cơ nước xuất hiện trong trung tâm dữ liệu theo phương pháp hiệu quả nhất. Loại bỏ nhu cầu phải tái cấu trúc bố trí tầng khi cần kết nối thêm thiết bị mát cho khu vực hiện hữu. Đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định cho các thiết bị CNTT.