PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PYROGEN

PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được phần lớn các nước sử dụng, nhưng tại Việt Nam lại chưa dùng phổ biến. PyroGen là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa.

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KHÓI CỰC NHẠY VESDA

Hệ thống giám sát môi trường cực nhạy Xtralis VESDA - phát hiện và cảnh bảo rất sớm rò rỉ các loại khí nguy hiểm

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NOVEC 1230

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NOVEC 1230 - HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC KHÔ NOVEC 1230 - THÍCH HỢP SỬ DỤNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU / KHO CHỨA KHÍ, CHẤT LỎNG / KHO SÁCH QUÝ / PHÒNG TRANH,.... - HỆ THỐNG CHỮA CHÁY XANH, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, CON NGƯỜI VÀ TÀI SẢN.

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY STAT-X

Hệ thống chữa cháy Stat – X là sản phẩm chữa cháy thay thế rất hiệu quả, thân thiện với môi trường- không phá hủy tầng ozone( ODP=0). Hệ thống phòng cháy chữa cháy thích hợp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm dữ liệu.

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FM200

Hệ thống chữa cháy FM200 là hệ thống chữa cháy có thể kích hoạt nhanh chóng, dập tắt đám cháy trong vòng chưa đầy 10 giây mà không cần nước