SỬA LỖI MÁY LẠNH APC ACRP

  • 01/10/2015
  • 1914
Khi Máy lạnh APC ACRP báo lỗi: Warning - InRow RP: Air filter run hours violation exists. Informational - InRow RP: Relay output abnormal state exists.

SỬA LỖI MÁY LẠNH APC ACRP

 

Khi Máy lạnh APC ACRP báo lỗi:

Warning - InRow RP: Air filter run hours violation exists.

Informational - InRow RP: Relay output abnormal state exists.

 

Đây chính là lỗi cảnh báo thời gian thôi, chỉ cần reset là hết.

Bình luận